Restaurering af gamle huse

i København og omegn

Restaurering af gamle huse

Gamle huse, typisk bygget inden 1960, har ofte en særlig charme og sjæl, og derfor kræver det lidt ekstra omtanke og nænsomhed at vedligeholde og restaurere gamle huse.

Når det kommer til restaurering af gamle huse, er det vigtige at holde sig for øje, at disse huse er bygget med andre materialer og ved hjælp af andre byggeteknikker end hvad der anvendes i dag. Derfor er der også en risiko for at gøre mere skade end gavn når man vil istandsætte eller pynte på et gammelt hus.

Når det er sagt er det selvfølgelig ikke ensbetydende med at man skal føle at man bor på et museum, bare fordi man ejer et hus der har rødder i fortiden.

Jats Entreprise kan hjælpe dig med at bevare dit gamle hus’ værdi på økonomisk overkommelig vis. Vi har masser af viden om, hvordan moderne bekvemmeligheder indbygges i gamle huse, uden at ødelægge de særlige kvaliteter som gamle huse har.

Undgå disse 4 potientielle fejltrin

ved istandsættelse af gamle huse

 • Udskiftning af gamle vinduer, døre, gulve og andre originale materialer.

  Vi anbefaler altid restaurering og renovering af gamle huse – ikke mindst når det kommer til gamle vinduer. Der er mange fordele ved at restaurere frem for at udskifte vinduer. Det skyldes at moderne materialer ofte er af ringere kvalitet, eller meget dyrt at anskaffe. I gamle dage fik træet lov at vokse langsomt, uden diverse vækstfremmere. Hvilket gør det gamle træ stærkere. Derudover kan det være svært at matche moderne byggematerialer til med de gamle.

 • Fjerne arkitektoniske detaljer på facaden eller i husets rum

  Det kan være fristende at udskifte f.eks. vinduesindfatninger, gesimser og loftsstuk med moderne alternativer. Resultat vil ofte tage sig ud i mich-match. Det kan have negativ effekt på huset værdi, da det blandt andet er de arkitektoniske detaljer som folk sætter pris på ved de gamle huse.

 • Pudse murstensfacaden med cementpuds

  En hurtig måde at ødelægge en facade på er at pudse med cementpuds (tyndpuds), da det dækker mønstre i murværket. Man kan også ødelægge murstensfacaden på gamle huse ved at bruge kemiske midler og sandblæse.

 • Renovation uden helhedsbetragtning

  Al forandring og renovering af gamle huse, bør foregå i overensstemmelse med alle husets arkitektoniske detaljer. – og i forhold til de omkringliggende huse og naturlige omgivelser.

4 gode bøger

om istandsættelse af gamle huse

 • Huse med sjæl

  af Søren Vadstrup, om vedligeholde og istandsætte respekt for husets oprindelige udseende og arkitektur.

 • Bogen om huset

  af Søren Vasegaard, om ordentlige materialer og metoder.

 • Bevaringsguide for bedre byggeskik-huse

  af Jeanne Brüel, en bog der henvender sig til alle med interesse i ældre bygningskultur.

Viden og de faglige færdigheder

Hos Jats Entreprise har vi igennem mange år indsamlet både viden og de faglige færdigheder der er nødvendige for at vedligeholdelse og renovering af gamle huse. Viden om traditionelle byggematerialer, fx sandsten, støbejern, kalkning, linoliemaling m.m., og om de klassiske håndværksmetoder og detaljer, fx gamle tagtyper med stråtag, kobber og tegl, facader med mønstermurværk, stuk samt gamle vinduer og døre.

Hvis du eller din rådgiver overvejer Jats Entreprise, står vi til rådighed med referencer på byggerier og tidligere bygherrer. Vi holder også gerne et uforpligtende møde så I kan få en fornemmelse af, hvad vores holdning er til gamle huse, kvalitet m.m.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Brug kontaktformularen nederst på siden, eller ring på 51 27 40 88.

Restaurering af murværk og facader på gamle huse

Til almindelige, dagligdags mure- og pudsearbejder, i nyere huse, fungere cementbaseret mørtel rigtige fint. Er der derimod tale om restaurering af gamle huse fra omkring 1900 eller før, vil der til opmuring og pudsning ofte være anvendt mørtel uden cement, og her vil en såkaldt kalkmørtel være det rigtige valg. Vi anvender kun danske godkendte mørteltyper i bedste kvalitet når vi arbejder med gamle huse. Så undgår vi at der kommer råd i træværk, knækkede fuger og sprængte mursten.

Også når vi maler har vi ekstra fokus på materialerne. Moderne plastmaling kan nemlig ødelægge gammelt murværk og efterlade grimme malingafskalninger. Det er fordi at laget bliver for tæt, som fugen i ydervæggen ikke kan slippe igennem.

Kalk er meget bedre til renovering af gamle huse. Det er et enkelt og åbent materiale, der kan holde i mange år. Andre muligheder er linolie specielt fremstillet til de gamle facader.

Etablering og restaurering af træbeklædninger

En facade med træbeklædning er en facade hvor den yderste skal på huset er udført i træ. I dag behøver træ ikke være trykimprægneret med miljøskadelige stoffer for at kunne holde. Der findes alternativer som f.eks. imprægnering med svampedræbende fungicider eller varmebehandling af træet.

Det er relativt billigt at beklæde med træ. Prisen afhænger selvfølgelig af hvilket type beklædning der er tale om, og hvilken træsort der vælges.

Andre fordele ved træbeklædning er udskiftning, det er relativt nemt og billigt. Man kan også fortage en energirenovering ved at fylde mere isoleringsmateriale ind i den bagvedliggende facadekonstruktion. Det er en relativ nem proces at afmontere og genopsætte en facade af træ.

En korrekt udført facade med træbeklædning, kan holde i flere hundrede år, men det kræver selvfølgelig korrekt vedligeholdelse. F.eks. skal facaden males cirka hvert 3. år.

Restaurering af bindingsværkshuse

Bindingsværkshuse er den ældste konstruktion, som stadig benyttes til beboelse i dag. De ældste bindingsværkshuse vi har herhjemme, er fra 1500 tallet, men de fleste stammer fra 1700- og 1800 tallet. I dag er de fleste bindingsværkshuse som alle andre moderne huse, både hvad angår bygge-teknik og ruminddeling, og det er således ofte kun det idylliske ydre, som står tilbage af det oprindelige.

Når man skal renovere bindingsværk kræves der en stor omhyggelighed, hvis den gamle stil skal bevares. Her er materialevalg og bygge-teknik essentielt hvis man ikke skal kunne se at der har være fortaget en renovering.

Hos Jats Entreprise har vi mange års erfaring med både udskiftning og reparation af bindingsværk. Vi har lavet alt fra vedligeholdelse til tilbygning til eksisterende bindingsværkhuse.

Specielt på de bindingsværkhuse der ligger i byerne, er der ofte udsmykning på facader og frilagte bjælker. På vores værksted i København NV, har vi plads og værktøjet til at udføre krummelurer og udskæringer, så vedligeholdelse og tilbygning kommer til at passe ind i det eksisterende byggeri.

Læs mere om Renovering af bindingsværkshus her.

 

Energiforbedring af gamle huse

Man kan sagtens energiforbedre i forbindelse med restaurering af gamle huse, uden t det går ud over husets særkende – og der er store besparelser at hente. Vi kan efterisolere lofte, montere tætningslister der passer ind, energiforbedre gamle vinduer, fortætning af døre og porte, isolere varmerør og meget mere.

Er dit gamle hus fredet?

Du skal være ekstra opmærksom hvis dit hus er fredet eller kategoriseret som bevaringsværdig. Alle bygninger er omfattet af de lokale planforhold, og der er bygningsreglementer der skal overholdes. De fredede bygninger hører under Kulturarvstyrelsen, og kommunerne forvalter bevaringsværdige bygninger og bygningsreglementets krav. Læs mere om fredet ejendom her.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Brug kontaktformularen, eller ring på 51 27 40 88.