Renovering af fredet ejendom

Fredet ejendom og forpligtigelser

Størstedelen af Danmarks fredet ejendom er privatejede. Ejere og brugere af disse fredede bygninger spiller en vigtig rolle i at sikre vedligeholdelsen og udviklingen af en fornem dansk kulturarv.

En fredet ejendom kommer med en del forpligtelser. Når en bygning er fredet, betyder det at ejerne, uanset om det er private eller offentlige, skal holde bygningen i forsvarlig stand, og at både udvendige og indvendige ændringer, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver forudgående tilladelse fra Kulturstyrelsen.

Er der blevet bygget ulovligt på en fredet ejendom, kan Kulturstyrelsen forlange, at de pågældende forhold bliver bragt tilbage til det tidligere.

Derfor er det ekstremt vigtig at vælge de rigtige håndværker når der skal foretages renovering i en fredet ejendom.

Særlige kvaliteter ved fredede bygninger

Ofte har fredede bygninger særlige kvaliteter, der gør dem ekstra interessant at bo eller arbejde i. Men det er også disse særlige kvaliteter der kan give udfordringer når der skal renoveres eller foretages vedligeholdende arbejde.

Målet med fredningen er jo netop at bevare og sikre mest muligt af bygningens værdier for eftertiden.

Materialer, der svarer til de oprindelige

For at bevare den oprindelige kvalitet og det arkitektoniske udtryk forbundet med et ældre hus er det vigtigt at vedligeholdelse sker med materialer, der svarer, så vidt muligt, til de originale.

Det kræver selvfølgelig viden og omhyggelighed at vedligeholde fredede bygninger, men også de rigtige materialer. Hvor der før i tiden var færre, men mere gennemprøvede materialer til rådighed, er der i dag et væld af forskellige materialer, af svingende kvalitet, på markedet. Det gør det nemmere at begå fejl for den almindelige forbruger, og frister de professionelle til at skyde genvej.

Forkert valg af materialer har alvorlige konsekvenser i et ældre hus, ikke mindst når det drejer sig om de dele af huset, som er udsat for vejr og vind.

Overvej derfor at gøre brug af kompetente rådgivere og håndværkere ved større ombygning og istandsættelse.

De gamle traditionelle håndværksmetoder

Renovering af fredet ejendom og fredede bygninger kræver et solidt kendskab til de gamle traditionelle håndværksmetoder.

Engang havde vi i Danmark en specialiseret fagmand til hvert enkelt lille arbejdsområde. Et flot udsmykket hus kunne sagtens kræve både en murer, en snedker, en tømrer, en smed, en bygningsmaler og en blikkenslager, men også en bronzestøber, en dekorationsmaler, en billedskære, en stukkatør, og måske endnu flere faggrupper, der hver tog sig af deres særlige arbejdsopgaver.

Er man så heldig at være ejer af en hus der er bygget under sådanne forhold, kan det være svært at finde de rigtige håndværkere, når huset skal renoveres.

Fagkyndig i renovation og restaurering

Hos Jats Entreprise har vi specialiseret os i renovation og restaurering af gamle huse og fredet ejendom. Vi kan tilbyde hjælp med hele processen, fra indhentning af tilladelser, anskaffelse af originale og traditionelle byggematerialer, til det egentlig håndværksmæssige arbejde.

Vi har stort værksted i Københavns nordvest kvarter, hvor vi f.eks. kan restaurere porte, døre og vinduer der kræver detaljearbejde. Vores biler er udstyret med al nødvendig værktøj, både det moderne elektriske værktøj og det gamle traditionelle håndværktøj. Vi har håndværkere ansat der kan kender de traditionelle håndværksmetoder, og endnu flere håndværkere I vores netværk. Det er sådan vi er blevet de dem man trækker på når man arbejde med bevaringsværdige bygninger.

Vi har nemlig en stor kærlighed, til de gamle traditionelle håndværksmetoder, og mener det er vigtigt de bevares for eftertiden. Det samme gælder vores gamle huse, og det enorme håndværksmæssige arbejde der er blevet lagt i dem. Derfor skal gamle bygninger restaureres så nænsomt og forsigtigt, at fremtidige generationer også får mulighed for at glæde sig over deres skønhed og særegenhed.

Valg af håndværkere

Et af de vigtigste valg i et byggeri, i særdeleshed når vi har med gamle ejendomme at gøre. Derfor er det godt at være grundig i denne beslutning.

Hvis du eller din rådgiver overvejer Jats Entreprise A/S, står vi til rådighed med referencer på byggerier og tidligere bygherrer. Vi holder også gerne et uforpligtende møde så I kan få en fornemmelse af, hvad vores holdning er til gamle huse, kvalitet m.m.

Mulighed for støtte

Er du privat ejer af e fredet ejendom hus, har du mulighed for at søge om støtte til istandsættelse og restaurering gennem Skov- og Naturstyrelsen.

Støtten gives i form af lån, tilskud, brugte byggematerialer og rådgivning.

Læs mere om støtten på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Brug kontaktformularen, eller ring på 51 27 40 88.